Student projects

Vývoj unikátních přístrojů a metod pro studium fyzikálních jevů a látek za nízkých teplot – výpočetní a konstrukční práce, realizace laboratorních experimentů, zpracování a vyhodnocení dat.

  • J. Drahotský, T. Pola: Vývoj unikátních přístrojů a metod pro studium fyzikálních jevů a látek za nízkých teplot – výpočetní a konstrukční práce, realizace laboratorních experimentů, zpracování a vyhodnocení dat
  • R. Řihák, T. Musálek: Vývoj unikátních přístrojů a metod pro studium fyzikálních jevů a látek za nízkých teplot (kryogenní turbulentní konvekce, přenos tepla, tepelně radiační vlastnosti materiálů, tepelná vodivost atd.) – výpočetní a konstrukční práce, realizace laboratorních experimentů, zpracování a vyhodnocení dat